Title:

12 niti d.o.o. za usluge u telekomunikacijama

Description:
12 niti d.o.o. pruža usluge u području telekomunikacijskih mrežnih sustava - svjetlovoda, 'bakrenih' mreža i telefonskih centrala.
Tags:
za, usluge, doo, pruža
Updated:
16 Feb 2015